Two more CCTV cameras destroyed (Thessaloniki, 25/10/2007)

Two more private CCTV cameras outside commercial stores at Olympou Str. and Patriarchou Ioakim Str. were destroyed.

Σαμποτάζ εξωτερικών καμερών επιτήρησης (Θεσσαλονίκη, 25/10/2007)

Πηγή - Αναδημοσίευση από: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=786492

"ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΕ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΙΣ 15-10 ΣΤΗ ΘΕΣ-ΝΙΚΗ. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΚΑΚΙ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΕ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ

Σήμερα Πεμπτη 25-10 προχωρησαμε σε μια ακόμα καταστροφη ιδιωτικών καμερων, ως έμπρακτη επιθετική κίνηση ενάντια στη γενικευμένη και διάχυτη αστυνομική αντίληψη του υπερελέγχου.

Κράτος και Αστυνομία, Έμποροι και Ιδιοκτήτες, εσείς και οι κάμερές σας σύντομα θα πεταχθείτε στους σκουπιδοτενεκέδες της Ιστορίας."

Arson against PPC vehicles (Thessaloniki, 23/10/2007)

Sources (in greek only): "Eleftherotipia" newspaper: http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=32526536

Communique in Athens.indymedia.org: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=786516

A group called Antiautoritarian Conscience Brigade claimed responsibility for the arson attack against two vehicles of the Public Power Corporation at Armenopoulou Str. as a response to all workers murdered and the pillage of the natural environment for 5 decades:

"The morning of 23/10/2007 we symbolically attacked at the PPC's parking lot on Armenopoulou street, in the center of Thessaloniki, as a response to the murdered workers, that died in the PPC's works and for the total pillage of the natural world, held by the PPC for the last 5 decades.

Already, as soon as the 50'es, they made their intentions clear, by introducing lignite, the worst mineral as far as it concerns the excavation/restoration ratio, and its influence on the environment. The building of mines necessitates the moving of whole villages and the leveling of forests and fields, while the filters placed 30 years after the initial construction, basically work only during the day, while they are switched off in the night when the power production is intensified.

The degradation of the atmosphere, waters and the Earth caused by the PPC power plants is total. This was made even clearer during the past arsons, where the power lines, even if they where n't the reason of the fire, made impossible every effort to put it out, because of the fear of a total black out (Parnitha).

Simultaneously, PPC has built and exploits most hydroelectric power plants, building dams in great lakes and rivers, that control the water flow, in order to produce electric power. The effect in the local ecosystems are tragic, while even after the generaL depreciation of these units efficiency by many enterprises, PPC -in a perfect partnership with the greek state- keeps even today planning and building up such dams (Aheloos).

Despite the massive problems they have created, PPC has never met with minor or any social resistance. The reason for this, has to do with the "European" and "modern" lifestyle of electricity, but mostly with the employment it has created covering the gaps created by the exodus from the post-civil war era and the entrance in a period of a "modern state" constitution.

The quality of such a work has been proven catastrophic from the beginning. It initially was linked to cancers, respiratoral and other diseases, for the workers as well as for the local populations. But the most important effect was its contribution the the death of workers that this fine boss has covered up as "accidents at work". Hundreds of workers risk their live each year inside the mines and the workplaces of PPC, no counter the fatalities and severe injuries where PPC is not "directly" responsible for. This fatal work treaty in the mines' filed works and the mis-maintained vehicles was intensified with the privatization of the PPC during the year 2000-2001. Entrepreneurs and work contracts lasting a few months joined the game of a private company with the "privileges" of a state-run company. The company's response to the fair demands of the workers was a lock-out threat under the cover of the "evolution in power plants".

The struggle for the social liberation is long and painful. Our action is a part of that struggle. As long as PPC keeps and intensifies its exploratory works against humans and nature, we will keep on our action against them.

Antiauthoritarian Conscience Brigade

Ps. We decided to attack only the 2 of the 4 vehicles parked there, as we knew that the other two had these oxygen canisters inside them, and we didn't want to pose any threat to any passerby and local people, as well as to the company's workers."

Εμπρησμός οχημάτων της ΔΕΗ (Θεσσαλονίκη, 23/10/2007)

Πηγές: Δημοσίευση στην "Ελευθεροτυπία": http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=32526536

Ολόκληρη η ανάληψη ευθύνης στο athens.indymedia.org: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=786516

Αναδημοσιεύουμε το κείμενο από το athens.indymedia.org

"ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΌ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΙΣ 23-10-2007 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα ξημερώματα της 23-10-2007 επιτεθήκαμε συμβολικά στο αμαξοστάσιο της ΔΕΗ στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως απάντηση για τους δολοφονημένους εργάτες, που πέθαναν στα κάτεργα της ΔΕΗ και για την καθολίκή λεηλασία του φυσικού κόσμου που η ΔΕΗ συντελεί εδώ και 5 δεκαετίες.
Ήδη από τις αρχές του '50 φάνηκαν οι διαθέσεις της, όταν επέλεξε ως καύσιμο το λιγνίτη, το χειρότερο ορυκτό σε ό,τι αφορά την αναλογία εξόρυξης-απόδοσης και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Η δημιουργία ορυχείων απαιτεί την μετεγκατάσταση ολόκληρων οικισμών και την ισοπέδωση δασών, χωραφιών και βοσκοτόπων, ενώ τα φίλτρα που τοποθετήθηκαν 30 χρόνια μετά την αρχική κατασκευή ουσιαστικά λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας,ενώ κλείνουν το βράδυ όταν και εντατικοποιείται η παραγωγή ρεύματος. Η υπονόμευση της ατμόσφαιρας, του νερού και της γης από τα εργοστάσια της ΔΕΗ είναι καθολική. Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές, όταν τα ηλεκτροφόρα καλώδια της, αν δεν αποτελούσαν την αιτία της πυρκαγιάς, έκαναν αδύνατη κάθε προσπάθεια κατάσβεσης εξαιτίας του φόβου αναζωπύρωσης ή γενικού black out(Πάρνηθα).
Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει και εκμεταλλεύεται τα περισσότερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Πρόκειται για φράγματα σε μεγάλες λίμνες και ποτάμια, που ελέγχουν την εισροή και εκροή νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα είναι τραγικές, ενώ παρά τη γενική απαξίωση της αποδοτικότητας αυτών των μονάδων από πολλές επιχειρήσεις, η ΔΕΗ -σε αγαστή συνεργασία με το ελληνικό κράτος- συνεχίζει ακόμα και σήμερα το σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιων φραγμάτων(Αχελώος).
Παρά τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε, η ΔΕΗ δε συνάντησε παρά ελάχιστες ως και μηδαμινές κοινωνικές αντιστάσεις. Ο λόγος ήταν ο αέρας "ευρωπαϊκού" και "σύγχρονου" lifestyle που προσέδωσε το ρεύμα, αλλά κυρίως οι θέσεις εργασίας, που κάλυψαν τα κενά ανεργίας που δημιούργησε η έξοδος από την μετεμφυλιακή εποχή και η είσοδος στην εποχή της συγκρότησης ενός "σύγχρονου"
κράτους.
Η ποιότητα της εργασίας αποδείχτηκε από την πρώτη στιγμή καταστροφική. Συνδέθηκε εξ αρχής με νεοπλασίες, καρκίνους, αναπνευστικές και άλλες ασθένειες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους πληθυσμούς των ευρύτερων περιοχών. Η πιο σημαντική όμως επίπτωση τη ΔΕΗ είναι η συμβολή της στις δολοφονίες εργατών, που -ως συνεπές αφεντικό- απέκρυψε πίσω από τον όρο "εργατικά ατυχήματα". Εκατοντάδες εργάτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στα ορυχεία και τα
εργοτάξια της ΔΕΗ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στους οποίους η ΔΕΗ έχει "έμμεση" ευθύνη. Η εργασιακή συνθήκη του θανάτου στα κακοσχεδιασμένα ορυχεία και τα κακοσυντηρημένα οχήματα εντάθηκε στο έπακρο με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ την περίοδο 2000-2001. Εργολάβοι και ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας μπήκαν στο παιχνίδι μιας ιδιωτικής πια εταιρίας με τα "προνόμια"
δημόσιας. Στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων η μόνιμη μια επωδός της επιχείρησης είναι η απειλή λουκέτου υπό την κάλυψη της "ενεργειακής μετεξέλιξης".
Ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση είναι μακρύς και επίπονος. Η δράση μας αυτή είναι ένα κομμάτι αυτού του αγώνα. Όσο η ΔΕΗ συνεχίζει και εντείνει την εκμετάλλευση προς τον άνθρωπο και τη φύση, τόσο και εμείς θα εντείνουμε τη δράση μας εναντίον της.

Αντιεξουσιαστική Ταξιαρχία Συνείδησης

Υ.Γ.
αποφασίσαμε να επιτεθούμε μόνο στα δύο από τα 4 οχήματα που βρίσκονταν εκέι γνωρίζοντας ότι τα άλλα δύο περιείχαν φιάλες οξυγόνου, καθώς δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους περίοικους, τους περαστικούς ή τους απλούς εργαζόμενους."

Symbolic wetpaint attack against the Estate Service (Thessaloniki, 29/10/2007)

Source - Photoes: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=786114

Original text from Athens IMC, translated by directactiongr:

A symbolic attack with paints was made a little after 13:00 at noon at the Estate Service by some 30 persons, in down town Thessaloniki. Wetpaints and flyers were thrown at the offices on the third floor of the building that holds also the office of estate expropriations, as a gesture of solidarity to the 27 that face jury on 30/10/2007 at Athens, for alledgedly taking part in a symboliv attack against Parnis Casino last July and against the environmental devalorisation by the sovereign mechanisms. Spraypaintings were also written at the entrance and on the rest floors of the building that holds the Estate Service, apart from the 1st and 2nd floor.

Solidarity is our weapon

The true arsonists are the authoritarians

Συμβολική επίθεση στην κτηματική υπηρεσία (Θεσσαλονίκη, 29/10/2007)

Πηγή - Φωτογραφίες: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=786114

Κείμενο από το αθηναϊκό IMC:

Συμβολική επίθεση με μπογιές έγινε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι στην Κτηματική Υπηρεσία του δημοσίου από περίπου 30 άτομα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πετάχτηκαν μπογιές και τρυκάκια στα γραφεία της υπηρεσίας στον 3ο όροφο του κτιρίου - όπου μεταξύ άλλων γραφείων είναι και αυτό των απαλλοτριώσεων εκτάσεων-, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους 27 που δικάζονται στις 30/10/2007 στην Αθήνα, κατηγορούμενοι για τη συμβολική επίθεση στο καζίνο στην Πάρνηθα τον περασμένο Ιούλιο και ενάντια στην καταλεηλάτηση της φύσης από τους κυριαρχικούς μηχανισμούς. Γράφτηκαν συνθήματα στην είσοδο και σε άλλους ορόφους του κτιρίου, στο οποίο, εκτός από τον 1ο και μέρος του 2ου ορόφου, στεγάζεται η Υπηρεσία.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

Open air sabotage against cell-phone antenna (Athens, 25/10/2007)Sources (greek only): http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=784683

http://militant-entertainment.blogspot.com/2007/10/s-s.html

Around 6:30 in the afternoon about 100 residents of Dafni area including some representatives of social institutions, gathered outside the Arkadiou Str. Building where the cell-phone antenna was placed. After discussing for a while about the antennas, some of them cut down the power supply and some 15 residents went up to the building's roof and destroyed the antenna. A march of 100 residents followed the action. Open air sabotages of cell-phone antennas have caused more than 5 other antennas destroyed after the residents' open discussions and actions.

See also: www.antikeraia.gr

How-to bring down an antenna

Ανοιχτό Σαμποτάζ κεραίας κινητής στη Δάφνη (Αθήνα, 25/10/2007)Πηγές: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=784683

http://militant-entertainment.blogspot.com/2007/10/s-s.html

Στις 6:30 το απόγευμα γύρω στους 100 κατοίκους της περιοχής και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, μαζεύτηκαν έξω από την οικοδομή της οδού Αρκαδίου. Μετά από λίγη ώρα, όπου έγινε συζήτηση για τις κεραίες, κόπηκε το ρεύμα που τροφοδοτούσε παράνομα την κεραία και περίπου 15 άνθρωποι ανέβηκαν στην ταράτσα και κατέστρεψαν την κεραία. Ακολούθησε πορεία 100 ατόμων.

Βλέπε σχετικά: www.antikeraia.gr

Οδηγίες καταστροφής κεραιών

Occupied high-school vandalised (Kyparissia, 23/10/2007)

Source (greek only): http://kyparissianews.blogspot.com/2007/10/blog-post_23.html

According to kyparissianews.blog unknown persons set two classrooms on fire, torn down walls, engraved paintings, threw garage around and painted doors and glass windows, late in the night.

Noted that it is a personal blog, against the school occupations.

Βανδαλισμοί σε κατειλημένο λύκειο (Κυπαρισσία, 23/10/2007)

Πηγή: http://kyparissianews.blogspot.com/2007/10/blog-post_23.html

Το κείμενο στο kyparissianews.blog κάνει λόγο για αγνώστους "οι οποίοι άναψαν φωτιά σε δύο τάξεις του σχολικού συγκροτήματος, γκρέμισαν σοββάδες, κατέβασαν και χάραξαν πίνακες, πέταξαν σκουπίδια και έβαψαν πόρτες και τζάμια. Τα γεγονότα φαίνεται να συνέβησαν χτες το βράδυ, προχωρημένη ώρα, ενώ κατάφεραν να εισβάλλουν στις τάξεις από ξεκλείδωτα παράθυρα".

Σημειώνεται πως πρόκειται για προσωπικό blog το οποίο έχει τοποθετηθεί σε παλιότερη ανάρτηση εναντίον της κατάληψης.

Demonstration and wet-paints on the city hall (Volos, 22/10/2007)Source (greek only): http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=783805

As a response to the police attack against students, squatters and solidarians on Monday 15/10, a demostration headed to the city hall, where wet paint was thrown. The city council finally decided against permitting any changes to the property status of the Matsaggou building, a part of it is squated by students, anarchists and local residents, and currently belongs to the university. Mayor Al. Voulgaris declared he "declares any form of violence, whenever it may come from".

See also: http://directactiongr.blogspot.com/2007/10/clashes-during-intervention-in-volos.html

Διαδήλωση και μπογιές στο δημαρχείο (Βόλος, 22/10/2007)Πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=783805

Ως απάντηση στην επίθεση αστυνομικών σε φοιτητές, καταληψίες και αλληλέγγυους την Δευτέρα 15/10, πραγματοποιήθηκε πορεία στο τέλος της οποίας πετάχτηκαν μπογιές στο δημαρχείο του Βόλου. Το δημοτικό συμβούλιο τελικά αποφάσισε ομόφωνα να μην επιτρέψει κάποια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου Ματσάγγου, μέρος του οποίου έχει καταληφθεί από φοιτητές, αναρχικούς και κατοίκους της πόλης, και ανήκει στο πανεπιστήμιο. Ο δήμαρχος Αλ. Βούλγαρης δήλωσε ότι "καταδικάζει τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται".

Βλ. επίσης: http://directactiongr.blogspot.com/2007/10/18102007.html

Mobile phone Antenna brought down (Athens, 6/10/2007)

Source (greek only): http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=777401

More than 40 people responded to the Residents' Committee and took part in an open air sabotage of a WIND mobile phones' antenna placed in an area with kindengardens and schools, at Prombona area in Ano Patisia.

Κατέβασμα κεραίας κινητής τηλεφωνίας (Αθήνα, 6/10/2007)

Πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=777401

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΠΕΣΕ

Το Σάββατο 6/10 ύστερα από κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής Προμπονά στα Α.Πατήσια καταστράφηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND που βρισκόταν σε ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Ανθέων 37-39.

Η συγκεκριμένη κεραία βρίσκεται σε περιοχή με νηπιαγωγεία, 2 παιδικούς σταθμούς, σχολεία και παρόλα αυτά η εταιρεία είχε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας σύμβαση 12 ετών.

Η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκει σε κατοίκους της περιοχής που με δράση λίγων ημερών πέτυχαν να μαζευτούν περίπου 40 άτομα σε συγκέντρωση μπροστά από την πολυκατοικία της Ανθέων 37-39. Σε αυτή τη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης μέλη πολιτικών και δημοτικών κινήσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, 2 διαμερισματικοί σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Καλέστηκε πρώτα ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας που προσπάθησε αρχικά να απολογηθεί λέγοντας ότι «όλοι χρειαζόμαστε τα κινητά», ότι «η εταιρεία του έδειξε άδεια», ότι γενικά «δεν ήξερε ακριβώς». Μπροστά στην αποφασιστικότητα των κατοίκων ουσιαστικά ήταν απολογητικός.

Τελικά μέσα σε 10΄ η κεραία είχε αχρηστευθεί.

Αυτό προκάλεσε ικανοποίηση στους κατοίκους και επιτόπου αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής κατοίκων, η έκδοση δελτίου τύπου και η παρέμβαση στη συνεδρίαση του 5ου δημοτικού διαμερίσματος την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 8.00μμ ώστε να πάρει θέση για το ζήτημα των κεραιών.

Επίσης έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον άλλες 2 κεραίες κινητής υπάρχουν στην περιοχή ενώ τονίστηκε ότι χρειάζεται περιφρούρηση για το ενδεχόμενο επανατοποθέτησης της κεραίας που αχρηστεύθηκε, από την εταιρεία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Occupied high-school vandalised (Ioannina, 22/10/2007)

Source (greek only): http://www.skai.gr/master_story.php?id=63404

"According to the high-school's principal, the students broke many desks, chairs, tables and completely destroyed the school's roof as well as many books. He demanded that the students' parents pay for the damages."

In the same time, more than 130 high-schools all over Greece are occupied by students protesting against the school conditions.

Βανδαλισμοί σε κατειλημένο λύκειο (Ιωάννινα, 22/10/2007)

Πηγή: http://www.skai.gr/master_story.php?id=63404

"Βανδαλισμοί στο λύκειο της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων προκάλεσαν οι μαθητές που πραγματοποιούσαν κατάληψη από την περασμένη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες του διευθυντή της Ζωσιμαίας Σχολής, οι μαθητές έσπασαν αρκετά θρανία, τραπέζια και καρέκλες, ενώ παράλληλα η ψευδοροφή της σχολής καταστράφηκε, και βρέθηκαν πολλά σκισμένα βιβλία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθυντής της Ζωσιμαίας Σχολής ζήτησε από τους γονείς των μαθητών που έκαναν την κατάληψη να καλύψουν τις ζημιές."

Gas canister attacks against bank and rulling party offices (Thessaloniki, 19/10/2007)

source (greek only): http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=781722

At 4 o'clock in the morning a fire erupted on an ATM device of en Ethniki bank subsidiary at Ydra square, in Kalamaria. 15 minutes later, a gas canister attack lead to an arson at the Nea Dimokratia (rulling party) offices on Efessou Str. 54, causing glass windows to break and minor damages.

*Earlier that night there was a double arson at two soccer squad PAOK fan clubs, as well as at an ARIS fan club one day before.

A group named "Foundation "Gilles Bonnot"" claimed responsibility for the attacks, with the following e-mail to directactiongr@yahoo.gr:

CAPITALISM CAN BE BROUGHT DOWN. BUT NOT WITH ARGUEMENTS.

"Eternal youth/
my night-time companion/
we are both fully aware of it/
that two explosions like the ones last night/
at Ethniki bank in Ydras square/
and at the N.D. offices in Krini/
worth trully more/
than two full spades of diamonds.

Dedicated to Giorgos Voutsis-Vogiatzis
Freedom to all prisoners

-Foundation "Gilles Bonnot"-

Notes: N.D. (Nea Dimokratia) is the rulling party in Greece. Giorgos Voutsis-Vogiatzis is an anarchist arrested after a bank expropriation in Athens.

Γκαζάκια σε τράπεζα και γραφεία Ν.Δ. (Θεσσαλονίκη, 19/10/2007)

Πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=781722

"Οι εκρήξεις από γκαζάκια συνεχίστηκαν*, καθώς στις 4 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε συσκευή ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, στην πλατεία Ύδρας, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ένα τέταρτο αργότερα, φωτιά προκλήθηκε από γκαζάκια στα γραφεία της ΝΔ, επί της οδού Εφέσσου 54, προκαλώντας θραύση κρυστάλλων και υλικές ζημιές."

* Το ίδιο βράδυ είχαν προηγηθεί δυο ακόμη εμπρησμοί με γκαζάκια συνδέσμων του ΠΑΟΚ, ενώ την προηγουμένη ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί στον σύνδεσμο super3 του Άρη

Ανάληψη ευθύνης: Το παρακάτω e-mail έφτασε στο directactiongr@yahoo.gr με μαζική αποστολή. Στις διευθύνσεις των παραληπτών περιλαμβάνονταν επίσης πολλές γνωστές εφημερίδες. Δεν δημοσιεύτηκε κάπου αλλού, απ' όσο είναι γνωστό. Δημοσιεύεται λοιπόν εδώ:

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ. ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.

"Αιώνια νιότη/
νυχτερινή συντροφιά μου/
το ξέρουμε πια κι οι δυο καλά/
πως δυο εκρήξεις σαν τις χθεσινές/
στην Εθνική Τράπεζα της πλ. Ύδρας/
και στα γραφεία της Ν.Δ. στην Κρήνη/
αξίζουν στ' αλήθεια περισσότερο/
από δυο φτυαριές διαμάντια.

Αφιερωμένο στον Γιώργο Βούτση Βογιατζή
Λευτεριά σ' όλους τους φυλακισμένους

-Ίδρυμα "Ζυλ Μπονό"-"

Clashes during an intervention in Volos (18/10/2007)

source (greek only): http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=781505

During an event held by the University authorities in Volos, that are responsible for the repression against local Matsaggou Squat, the squatters assembly, the Architecture students' union, and other students and citizens of Volos (around 80 persons in total) tried to intervene in order to express their solidarity to the Matsaggou squat. A part of the Matsaggou building was torn down three days ago, once the university is planning to sell the whole building complex so as to build there a parking lot. The protestors were attacked by special police forces and undercover policemen, and three students were injured, one of them heavily, and was prosecuted. A march was organised spontaneously that lead to the police headquarters, and stayed there until the student was free to go to a hospital. The participants agreed to organise another march Monday at 14:30 at Tholos area.

Συμπλοκές σε παρέμβαση στον Βόλο (18/10/2007)

Πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=781505

Αναδημοσιεύουμε εδώ το κείμενο των συμμετεχόντων στην παρέμβαση

"ΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Τη Δευτέρα 15/10 μετά από εντολή του πρύτανη και του δημάρχου, εργολάβοι μαζί με τη συνοδεία δύο διμοιριών, ΟΠΚΕ, ζητάδων και ασφαλιτών ανέλαβαν την κατεδάφιση της οικίας του Ματσάγγου από τις 7 το πρωί αποκλείοντας την κυκλοφορία σε ολόκληρο το τετράγωνο. Η αστυνομική παρουσία το μόνο που έκανε ήταν να προκαλεί, να κάνει πολλές εξακριβώσεις και να τρομοκρατεί κόσμο και παιδιά που περνούσαν απορώντας προς τι όλο αυτό για μία κατεδάφιση.

Χθες 18/10 η συνέλευση κατάληψης Ματσάγγου, ο φοιτητικός σύλλογος Αρχιτεκτονικής και άλλοι φοιτητές, πολίτες ή απλά εναντιωμένοι στα σχέδια αξιοποίησης του Δημάρχου και του Πρύτανη για το κτήριο Ματσάγγου, αλλά και στις τελευταίες προκλητικές στάσεις τους, παρευρέθησαν έξω από το κτήριο Σπύρερ, όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών από τους Βούλγαρη και Μπαγιάτη (οι κύριοι υπεύθυνοι του φιάσκου). Η παρουσία μας εκεί ήταν δυναμική (περίπου 80 άτομα) με συνθήματα και πανό. Η είσοδος εμποδίστηκε από ΟΠΚΕ και ασφαλίτες που ζητούσαν τη φοιτητική ιδιότητα (πάσο) για να παρέμβουμε σε δημόσια εκδήλωση.

Και ενώ μέσα στο κτήριο η εκδήλωση (με μουσική και φαγητό) συνεχιζόταν κανονικά, με τους Μπαγιάτη – Βούλγαρη να καλωσορίζουν τους λίγους πρωτοετείς που ήταν εκεί, έξω τα όργανα της τάξης προστάτευαν την εκδήλωση και ανέλαβαν έργο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα του Βόλου. Ζήσαμε ένα όργιο καταστολής και βιαιότητας με τους μπάτσους να έχουν σηκωμένα τα γκλοπ, να χτυπάνε, να βρίζουν και να πετάνε κόσμο από τις σκάλες.

Μετά την ταραχή που ακολούθησε ανασυγκροτηθήκαμε φωνάζοντας συνθήματα και διαπιστώσαμε πως έχουμε τρεις τραυματίες και μία προσαγωγή. Και οι τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ο ένας με ασθενοφόρο έχοντας διάσειση από χτύπημα στο κεφάλι και οι άλλοι δύο με χτυπήματα από πτώση και θλάση στον ώμο.

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε με πορεία προς το Α.Τ. στη Ροζού για να ζητήσουμε την απελευθέρωση του προσαχθέντα, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τριπλό κάταγμα στη φτέρνα. Κατά την αναμονή μας έξω από το Α.Τ. ακόμα και τότε η συμπεριφορά των μπάτσων ήταν άκρως προκλητική και εριστική σαν να ληθελαν να προκαλέσουν και άλλα επεισόδια.

Η πορεία κατέληξε στο Θόλο όπου μετά από συζήτηση γράφτηκε το συγκεκριμένο κείμενο και αποφασίσαμε όλοι μαζί ως μια δυναμική απάντηση στην καταστολή να βρεθούμε στο δρόμο τη Δευτέρα 22/10 (όπου πραγματοποιείται και Δημοτικό Συμβούλιο). Το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους ήμασταν παρόντες στα γεγονότα, αλλά και όλη την κοινωνία του Βόλου.

ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΗΜΑΡΧΕ ΘΑ μας ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ σας

Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΕΝ μας ΦΟΒΙΖΕΙ μας ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10 στις 14:30 ΣΤΟ ΘΟΛΟ"

15 surveillance cameras destroyed, Polytechnical School (Athens, 15/10/2007)Source & leaflet text (greek only): athens.indymedia.org

Today at 3 o'clock people from the self-managed infoshop of the polytechnical school and other companions, broke down 15 surveillance cameras around the school's library and destroyed the monitors and the whole control room.

A leaflet explaining the reasons of this action circulated last days as well as during the action, slogans against surveillance and social control were spray-painted and two banners were hanged on the library area.

Καταστροφή 15 καμερών στο ΕΜΠ (Αθήνα, 15/10/2007)αναδημοσίευση από athens.indymedia.org

Σήμερα κατά τις 3 το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου και σύντροφοι, συντρόφισσες απο άλλες σχολές έσπασαν τις κάμερες (15 συνολικά στον αριθμό) στην βιβλιοθήκη της Πολυτεχνειούπολης ζωγράφου και κατέστρεψαν όλο το σύστημα ελέγχου (monitor κτλ).
Κείμενο είχε μοιραστεί τις προηγούμενες μέρες όπως και κατά την διάρκεια της ενέργειας, σ' ολόκληρο το πολυτεχνείο καθώς και στην Πρυτανεία.Παράλληλα γράφτηκαν συνθήματα γύρω από το χώρο της βιβλιοθήκης ενάντια στην επιτήρηση και τον έλεγχο, καθώς κρεμάστηκαν και 2 πανό.

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε:


Ο BIGBROTHER ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ!

ΒΓΑΛʼ ΤΟΥ ΤΑ ΜΑΤΙΑ…

Πριν από 4 περίπου χρόνια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες κάμερες- ηλεκτρονικά κυκλώματα παρακολούθησης. Οι υποσχέσεις φυσικά για την απομάκρυνσή τους μετά τη λήξη των αγώνων, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, αλλά τοποθετήθηκαν και καινούργιες, αφού οι κάμερες δεν σταμάτησαν να λειτουργούν αρχικά με το πρόσχημα του ελέγχου της κυκλοφορίας, ενώ αργότερα πραγματοποιήθηκε προσπάθεια μίμησης του «αγγλικού μοντέλου», με τη δημιουργία και τη διαρκή προπαγάνδα του ιδεολογήματος της «ασφάλειας». Οι κινδυνολογίες περί τρομοκρατίας και η πρόληψη του εγκλήματος αποτελούν σαθρά επιχειρήματα, που ως στόχο έχουν τη μόνιμη εγκατάσταση των ηλεκτρονικών ρουφιάνων πάνω από τα κεφάλια μας και συνεπώς τη διαρκή παρακολούθηση όχι μόνο οχημάτων, αλλά και φυσικών προσώπων.

Λογύδρια περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηθικής δεν σημαίνουν τίποτα, αφού αναγνωρίζουμε τις κάμερες ως αυτό που είναι στην πραγματικότητα: άλλη μία ευκαιρία για έλεγχο και μάλιστα απρόσωπο έλεγχο δια του φόβου. Κανείς δεν ξέρει πότε των παρακολουθούν, αλλά γνωρίζει καλά ότι τον ελέγχουν διαρκώς. Εξάλλου η ψυχοσωματική βία μέσω του ελέγχου ανήκει κατά κύριο λόγο στο κράτος και το ιδεολόγημα της ασφάλειας καταρρίπτεται από τη γένεση του. Το ίδιο το σύστημα που γεννά τις συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας και προκαλεί την «ανασφάλεια» (έκνομες συμπεριφορές, εργασιακή ανασφάλεια κ.α), παρουσιάζει την επιβολή του ολοκληρωτικού ελέγχου ως λύση του προβλήματος. Η ανασφάλεια γεννά το φόβο και ο φόβος ανασφάλεια. Ο πραγματικός ρόλος των καμερών δεν είναι η ασφάλεια. Είναι να φιμώσουν κάθε φωνή διαμαρτυρίας, κάθε πράξη που αντιβαίνει στα στενά καθορισμένα πλαίσια της κανονικότητας, κάθε πράξη που ξεφεύγει από τη δημοκρατική νομιμότητα και ηθική. Αυτό το ιδεολόγημα έχει περάσει βέβαια και σε κομμάτια της κοινωνίας (βλέπε περίπτερα, καφετέριες, νοσοκομεία κ.α), αλλά έχει περάσει και η έννοια της αντίστασης με τον εμπρησμό περισσότερων από 200 καμερών.

Για να περάσουμε τελικά στην πραγματικότητα του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο ως μικρογραφία -και πολύ παραπάνω ως ελεύθερος χώρος κομμάτι- της κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τα σύγχρονα δεδομένα. Η οργάνωση του χώρου της πολυτεχνειούπολης, το σύγχρονο campus, που τόσο περίτεχνα οδηγεί μέσω της χωροταξίας και της φυσικής απόστασης, στην απομόνωση, την εντατικοποίηση και τελικά την εξατομίκευση, το κλείσιμο των πυλών τις ώρες μη διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη θρασύτητα των φυλάκων-τσιράκια της εκάστοτε πρυτανείας-,

που θέλει να μετατρέψει την πολυτεχνειούπολη από χώρο συνεύρεσης και ανταλλαγής ιδεών, σε αποστειρωμένο χώρο παραγωγής εργαζομένων, την αυθαιρεσία της καθηγητικής έρευνας ως διαδικασία παραγωγής κέρδους και τεχνολογίας για μεγαλοεπιχειρηματίες και τέλος την επισημοποίηση του ελέγχου με την εγκατάσταση καμερών μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου.

Η πρώτη προσπάθεια έγινε ήδη, αφού περί τις 15 κάμερες λειτουργούν και καταγράφουν μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Είναι βέβαια πασιφανές ότι οι κάμερες αυτές επουδενί δεν προορίζονται για την ασφάλεια των βιβλίων, αφού αυτά ήδη προστατεύονται από ηλεκτρονικούς συναγερμούς τύπου barcode. Αντίθετα μοναδικό στόχο έχουν τη διαρκή παρακολούθηση όσων κινούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης. Μιας και αντικειμενικά η κατανάλωση της γνώσης είναι υπόθεση του καθενός και γίνεται επιλεκτικά, οι πρυτάνεις προφανώς αρκούνται στο να γνωρίζουν κάθε στιγμή το είδος της γνώσης που καθείς καταναλώνει. Εξάλλου μπορεί κάποιος αντιφρονούντας, ταραξίας, ακόμη και τρομοκράτης(!) να βρίσκεται ανάμεσα μας. Ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση καμερών στο χώρο της βιβλιοθήκης, κάτω από το πρόσχημα της ασφάλειας των βιβλίων, εισάγονται ομαλά στην καθημερινότητα του φοιτητή αλλά και του εργαζομένου οι κάμερες, ώστε να μην υπάρξει αντίδραση όταν αυτές επεκταθούν και στους υπόλοιπους, πανεπιστημιακούς και μη, χώρους.

Για όσους ονειρεύονται ένα «καθαρό» πανεπιστήμιο, για όσους κάθονται πίσω από τα μόνιτορ παρακολούθησης, για όσους κρύβονται πίσω από την τοποθέτηση καμερών σε δρόμους, πανεπιστήμια, χώρους εργασίας και αλλού και για όσους υπερασπίζονται την ιδεολογία του ρουφιάνου και του καταδότη, είμαστε τρομοκράτες.

Ας φερθούμε λοιπόν ως τέτοιοι. Ας καταστρέψουμε ό,τι μας καταστέλλει.

ΣΠΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ !

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου
Αίθουσα 11 Χημικών Μηχανικών

Double arsons at Ethniki Bank and ruling party's offices (Thessaloniki, 15/10/2007)

Source (greek only): http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/10/2007_207901

A double arson attack was realised around 3:10 in the morning, when a subsidiary of Ethniki Bank on Leontos Sofou Str. in the city center and the local offices of Nea Dimokratia (the greek ruling party) were made targets of gas-canister bombings.

A communique sent in directactiongr@yahoo.gr claiming the action for Anti-state Militia (Antikratiki Politofilaki) as an action of solidarity to anarchist prisoners Giorgos Voutsis-Vogiatzis, Giannis Dimitrakis, Chrissostomos Kontorevithakis, Marios Tsourapas, Christina Tonidou, Giorgos Tsolkas and Giannis Lazaridis*, can be found (in greek only) here: http://directactiongr.blogspot.com/2007/10/15102007.html

*The prisoner's name is actually Sotiris Lazaridis.

Εμπρησμοί Εθνικής Τράπεζας και γραφείων Ν.Δ. (Θεσσαλονίκη, 15/10/2007)

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/10/2007_207901

"Φωτιά ξέσπασε σε συσκευή ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο κτίριο της φοιτητικής εστίας επί της οδού Λέοντος Σοφού, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια.
Από την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στις 3:10 τα ξημερώματα, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πλαστική επένδυση της τράπεζας, καθώς και σε δύο μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα έξω από αυτή.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη στο σημείο, με έξι άντρες και δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά από γκαζάκια στα γραφεία τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στον Εύοσμο

Φωτιά εκδηλώθηκε από γκαζάκια στα γραφεία τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας επί της οδού Πλούτωνος 75 στον Εύοσμο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα προκαλώντας υλικές ζημιές στη τζαμαρία και στα έπιπλα των γραφείων.
Στο σημείο έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατάσβεσαν τη φωτιά."

Σημείωση από directactiongr: την επόμενη μέρα έφτασε στο e-mail directactiongr@yahoo.gr ενα κείμενο με τίτλο "ανάληψη ευθύνης για τους εμπρησμούς". Υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το αν έπρεπε το κείμενο να αναδημοσιευτεί εδώ, αν είναι αυθεντικό κ.λ.π. Τελικά, δημοσιεύεται μιας και η υπογραφή είναι η ίδια με αυτήν που έχει δώσει στη δημοσιότητα η εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" ενώ απέκρυψε το κείμενο.

"ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ

Στις 3 το πρωί της 15ης Οκτωβρίου, η Εθνική Τράπεζα στη Λέοντος Σοφού και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας του Ευόσμου, πυρπολήθηκαν με αυτοσχέδιους μηχανισμούς αποτελούμενους από μπιτόνια βενζίνης και γκαζάκια. Ασφυκτικά κλεισμένες μέσα στους συμβολισμούς της σύγχρονης κουλτούρας, οι πράξεις μας δεν μπορούν να μιλήσουν αποτελεσματικά από μόνες τους. Επιλέγουμε λοιπόν να πούμε δυο ξεκάθαρες κουβέντες γι αυτές.

Λίγες μέρες πριν, είχαν προηγηθεί η σύλληψη του αναρχικού Γιώργου Βούτση-Βογιατζή μετά από ένοπλη απαλλοτρίωση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, σύλληψη που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια περαστικού, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν και ρουφιάνοι πρόθυμοι να αναλάβουν έργο χωρίς καν μισθό, αλλά και η εκδικητική μεταγωγή του αναρχικού Γιάννη Δημητράκη στις φυλακές Αλικαρνασσού, γνωστές για τη δράση παρακρατικών μέσα τους.

Επίσης, προφυλακισμένοι για αγώνες ενάντια στο Κράτος και την Οικονομία του, βρίσκονται οι αναρχικοί:

Χρυσόστομος Κοντορεβυθάκης και Μάριος Τσουραπάς (για εμπρησμό περιπολικού), Χριστίνα Τονίδου (για τις συγκρούσεις στη ΔΕΘ), Γιώργος Τσόλκας και Γιάννης Λαζαρίδης* (για κάποια αποτυπώματα που "βρέθηκαν" σε ένα οπλοπωλείο).

Παράλληλα, πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από τα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ. ενώ σε πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι κρατούμενοι που στριμώχνονται σήμερα στις φυλακές της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι περισσότεροι των οποίων, μετά τους χρήστες ουσιών και τους παραβατικούς, βρίσκονται εκεί λόγω κάποιας οφειλής σε τράπεζες ή στο δημόσιο, όλοι μαζί, στριμωγμένοι στα κρατικά κάτεργα λόγω της οικονομικής πίεσης που οδηγεί στο περιθώριο της κοινωνίας όποιον αδυνατεί να ανταπεξέλθει, να γλύψει, να αναρριχηθεί.

Μπρος στη λεηλασία που διεξάγουν οι τράπεζες εις βάρος του καθένα μας, μέσα από φανερά ή κρυφά χαράτσια, προμήθειες, τόκους, κατά βούληση αναπροσαρμογή των επιτοκίων, έξοδα λογαριασμών, επιβαρύνσεις, κατασχέσεις, μπρος στον συνεχή εκβιασμό της μισθωτής εργασίας, οι πράξεις των αναρχικών απαλλοτριωτών είναι πράξεις δίκαιες και άξιες κάθε υποστήριξης.

Επιλέγουμε λοιπόν να χτυπάμε εκεί που βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος, δεν το μεταθέτουμε για μια αόριστη μελλοντική "επανάσταση", δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν δικαιολογούμε. Χτυπάμε. Η επανάσταση ξεκίνησε...

Κάτω τα χέρια από τους αναρχικούς συντρόφους. Θα μας βρίσκετε μπροστά σας!

Αντικρατική Πολιτοφυλακή 15-10-2007"

*Σημείωση directactiongr: το όνομα του κρατουμένου είναι Σωτήρης.

Deputy education minister's office attacked (Athens, 14/10/2007)

Source: http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100021_15/10/2007_88953

Unidentified persons left a incendiary device with gas canisters that exploded in front of mr. Lykourentzos office, on the second floor of an appartements block at Solonos Str. in central Athens.

Another resident of the block found the device and called the police, but in his effort to extinguish the fire that burnst out, he got some minor burns himself.

An unidentified persons phoned to "Eleftherotipia" newspaper and claimed responsibility for the Anti-state Struggle, in solidarity to Giorgos Voutsis-Vogiatzis, accused of the bank robbery in Gizi, Athens. He also said "solidarity to the prisoners of the revolutionary war. You 'll be finding us one step ahead of you. The struggle continues".

Επίθεση στο γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας (Αθήνα, 14/10/2007)

Πηγή: http://news.antenna.gr/articleDetail/0,3091,167464,00.html

"Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο γραφείο του υφυπουργού Παιδείας, στην οδό Σόλωνος.

Αγνωστοι ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο και τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πόρτα του γραφείου του κ. Λυκουρέντζου.

Την έκρηξη άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας και ειδοποίησε την αστυνομία. Στην προσπάθειά του μάλιστα να σβήσει τη φωτιά που ξέσπασε, υπέστη ελαφρά εγκαύματα."

Ανάληψη Ευθύνης στην "Ελευθεροτυπία"

Πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=781779

"Η ομάδα «Αντικρατικός Αγώνας» ανέλαβε -σύμφωνα με τηλεφώνημα στην «Ε»- την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του υφυπουργού Παιδείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Η επίθεση, που έγινε «σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Γιώργο Βογιατζή, που κατηγορείται για τη ληστεία στην τράπεζα στου Γκύζη», σημειώθηκε στις 10.20 το βράδυ του Σαββάτου.

Από τα δύο γκαζάκια που τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο του γραφείου, στο δεύτερο όροφο κτιρίου στην οδό Σόλωνος 142, προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Ελαφρά τραυματίστηκε και ένοικος της πολυκατοικίας, που προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά όταν άκουσε την έκρηξη.

«Αλληλεγγύη στους αιχμαλώτους του επαναστατικού πολέμου. Θα μας βρίσκετε πάλι μπροστά σας. Ο αγώνας συνεχίζεται», πρόσθεσε ο άγνωστος που τηλεφώνησε στην «Ε» για λογαριασμό της ομάδας.

Municipal Police offices attacked (Athens 12/10/2007)

Source (greek only): http://news.antenna.gr/articleDetail/0,3091,167424,00.html

Some 15 persons wearing hoods attacked the offices of the municipal police in Paleo Faliro, Athens, late Saturday night. They threw stones and caused minor damages to the offices entrance.

Note: Two anarchists are being detained for an alleged arson against a municipal police car in Faliro, Chrissostomos Kontorevithakis and Marios Tsourapas, (for more information: http://www.geocities.com/anarcores/faliro3)

Επίθεση στα γραφεία της Δημ. Αστυνομίας Φαλήρου (Αθήνα, 12/10/2007)

Πηγή: http://news.antenna.gr/articleDetail/0,3091,167464,00.html

Επίθεση από 15 κρανοφόρους σημειώθηκε και το Σάββατο το βράδυ, αυτή τη φορά στα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέταξαν πέτρες και προξένησαν φθορές στην είσοδο.

Σημείωση: για εμπρησμό περιπολικού της δημοτικής αστυνομίας βρίσκονται προφυλακισμένοι οι αναρχικοί Χρυσόστομος Κοντορεβυθάκης και Μάριος Τσουραπάς (για περισσότερες πληροφορίες: http://www.geocities.com/anarcores)

Two banks burnt up (Athens, 12/10/2007)

Source (greek only): http://news.pathfinder.gr/greece/news/434581.html - http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5592&subid=2&pubid=48619

A little before 22:00 around 20 persons wearing hoods attacked two banks (one "Ethniki" and one "Agrotiki" bank) in Ilisia area in Athens. They broke the glass windows and threw molotov cocktails inside the banks. They all managed to escape police forces and run to the Zografou university area.

Later on, the police arrested eight persons but left them free because they found no evidence, except from one of them that carried a wooden glob and will be prosecuted.

Επίθεση σε τράπεζες στα Ιλίσια (Αθήνα, 12/10/2007)

Πηγή: http://news.pathfinder.gr/greece/news/434581.html - http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5592&subid=2&pubid=48619

"Δύο εμπρηστικές επιθέσεις, έγιναν ταυτοχρόνως, λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στην περιοχή τού Ζωγράφου από ομάδα κουκουλοφόρων.

Περίπου 20 κουκουλοφόροι με βαριοπούλες και βόμβες μολότοφ, προκάλεσαν υλικές ζημιές και έβαλαν φωτιές σε δύο τράπεζες και στη συνέχεια, χάθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οκτώ αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ ένας εξ αυτών που βρέθηκε επάνω του ξύλινο γκλοπ θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα."

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Έθνους", "Οι νεαροί έσπασαν τα τζάμια και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Γρηγορίου Αυξεντίου 86 και της Αγροτικής Τράπεζας στην οδό Μούσκου 12."

Ανάληψη Ευθύνης στην "Ελευθεροτυπία" (www.enet.gr): «Μια πράξη αλληλεγγύης στον αντιεξουσιαστή σύντροφο Γιώργο Βογιατζή, συλληφθέντα για την απαλλοτρίωση τράπεζας» ήταν, σύμφωνα με τηλεφώνημα στην «Ε», η διπλή εμπρηστική επίθεση που έγινε στις 9.40 το βράδυ της Παρασκευής, στα Ιλίσια.

«Κηρύσσουμε πόλεμο στους καθημερινούς νόμιμους ληστές, τράπεζες, κράτος, αφεντικά. Αμεση απελευθέρωση στους φυλακισμένους αναρχικούς. Λευτεριά σ' όσους είναι στα κελιά», επισήμανε ο άγνωστος που ανέλαβε την ευθύνη.

OTE telecommunications office firebombed (Athens, 10/10/2007)

Source (greek only): http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/10/10/1423317.htm

A few minutes before 6:00 a group of about ten unknown persons attacked the offices of OTE telecommunications company in Exarcheia, Athens.

Επίθεση σε γραφεία ΟΤΕ (Αθήνα, 10/10/2007)

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/10/10/1423317.htm

"Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007 07:02 Επίθεση με βόμβες Μολότωφ πραγματοποίησαν λίγο πριν τις 6 η ώρα το πρωΐ ομάδα περίπου 10 νεαρών εναντίον των γραφείων του ΟΤΕ [OTEr.AT] στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη στα Εξάρχεια."

Sports Museum under attack (Thessaloniki, 07/10/2007)

Source (greek only): http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_0_07/10/2007_206771

According to the newspaper's report, a small group of unidentified persons, a few minutes before 3:00, hurled molotov cocktails at the entrance of the Sports Museum, located near the Aristotle University. The fire caused minor damages and was extinguished by the museum's guards. The group left the area when the police arrived.

Επίθεση στο Μουσείο Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη, 07/10/2007)

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_0_07/10/2007_206771

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ:

"Άγνωστοι εκτόξευσαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βόμβες μολότοφ προς την είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Μουσείου Αθλητισμού, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.


Σύμφωνα με την αστυνομία, μικρή ομάδα αγνώστων, που βρισκόταν μέσα στο χώρο του ΑΠΘ, βγήκε από το Πανεπιστήμιο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα και έριξε αυτοσχέδιες βόμβες στην είσοδο του κτιρίου, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου.


Από τη φωτιά, που σβήστηκε σχεδόν αμέσως από το φύλακα, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο του μουσείου. Με την εμφάνιση των αστυνομικών, οι άγνωστοι επέστρεψαν στο χώρο του πανεπιστημίου."

Demonstrators mess up "anti"terrorist convention & attack on immigrants detention camp (Volos, 07/10/2007)

Source (greek only): Athens Indymedia

After a solidarity to the immigrants march, demonstrators invaded a convention held at the Thessalia University, during the criminologist Mairy Bossi's speach.

Mairy Bossi has been the scientific consultant of the ministry of public order, she was as well willing to lead a "study of the social characteristics" of the 529 arrestees of the technical school's occupation in Athens, 1995, and she has also been a witness of accusation at the so-called ELA (people's revolutionary struggle) jury, etc.

Her speach was interrupted and she was forced to leave the room, when people threw coffees and snacks from the buffet at her.

The night before there was also an attack against a future immigrants detention camp. Photoes from this action can be found here: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=780539

Παρέμβαση σε "αντι"τρομοκρατική ομιλία και καταστροφή κέντρου κράτησης μεταναστών (Βόλος, 07/10/2007)Πηγή: Athens Indymedia

Μετά από πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες, διαδηλωτές εισέβαλαν σε συνέδριο που διεξαγόταν στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη διάρκεια της ομιλίας της εγκληματολόγου Μαίρης Μπόση.

Η Μαίρη Μπόση διατέλεσε επιστημονική σύμβουλος του υπουργείου δημόσιας τάξης επί Παπαθεμελή και Βαλυράκη, ενώ πρωταγωνίστησε στην "μελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών" των 529 συλληφθέντων της κατάληψης του Πολυτεχνείου του 1995, υπήρξε μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του δήθεν Ε.Λ.Α. κ.λ.π.

Η ομιλία της διακόπηκε ενώ η ίδια αναγκάστηκε να αποχωρήσει όπως όπως, δεχόμενη καφέδες και εδέσματα από τον μπουφέ.

Την προηγούμενη νύχτα έγινε και μια επίθεση στο κτίριο που προοριζόταν για κέντρο κράτησης μεταναστών του Βόλου. Φωτογραφίες μπορούν να βρεθούν εδώ: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=780539

LA.O.S. party offices vandalised (Heraklion, 28/09/2007)Source: the party's local announcements

LA.O.S. right-wing party offices were vandalised and slogans were spray-painted on their glass windows and walls. [photo: "screw nationalists"]

Βανδαλισμοί στα κομματικά γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ (Ηράκλειο, 28/09/2007)Πηγή: Δελτίο Τύπου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Ηρακλείου του ΛΑ.Ο.Σ.

Βανδαλισμοί και συνθήματα με σπρέυ εμφανίστηκαν έξω από τα κομματικά γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για επαναλαμβανόμενο περιστατικό.

Fascists beaten up during the book fair (Athens, 29/09/2007)

Source: diverse nationalist sites

According to the sites' administrators, in the night of 29/09/2007 more than 40 people attacked the pavillion of the nationalist editions "Nea Thesis" in the annual book fair, beating up at list one of its members and the adult son of its publisher. Another two nationalists' pavillions were broken down.

Επίθεση σε φασίστες στην έκθεση βιβλίου (Αθήνα, 29/09/2007)


Πηγή: διαφορες εθνικιστικές ιστοσελίδες

Σύμφωνα με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας το βράδυ του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου, στην έκθεση βιβλίου της Διονυσίου Αεροπαγίτου, πάνω από 40 άτομα επιτέθηκαν στο χώρο των εθνικιστικών εκδόσεων της "Νέας Θέσης" με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός μέλους της και του ενήλικου γιού των εκδόσεων της. Επίσης, δύο ακόμα περίπτερα εθνικιστικών εκδόσεων διαλύθηκαν. Κατά την αποχώρηση ρίχτηκαν τρικάκια υπέρ της αποφυλάκισης των αναρχικών Χρυσόστομου Κοντορεβυθάκη και Μάριου Τσουραπά, προφυλακισμένων για εμπρησμό περιπολικού της δημοτικής αστυνομίας.

Φωτο: το τρικάκι