Σπάσιμο κάμερας σε πορεία ενάντια στην ανάπλαση/επιτήρηση (Βόλος, 20/9/2008

Σχετική αναφορά στο: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=909490

Στη διάρκεια πορείας 80-100 ατόμων ενάντια στην ανάπλαση και επιτήρηση στην πόλη του Βόλου, με αφορμή τη διοργάνωση των μεσογειακών αγώνων, στα πλαίσια τριημέρου που οργανώθηκε από την τοπική κατάληψη Ματσάγγου, σπάστηκε μια κάμερα επιτήρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: